Documenten - attesten vereist naar aanleiding van een verkoop

De belangrijkste documenten en/of attesten zijn: het bodemattest,het stedebouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier (PID), een keuringsverslag van de elektrische installatie en het energieprestatiecertificaat (EPC).

 

In de nevenstaande rubrieken vindt u bij elk meer duiding.

Bij de notaris

- Als u een onroerend goed wenst te koop te stellen, dient u vooraf bepaalde  informatie voor de koper voor te bereiden. Verschillende documenten/ attesten zijn noodzakelijk opdat een wettelijk bindende verkoopovereenkomst  ondertekend kan worden.
Zo zijn bijvoorbeeld noodzakelijk: een OVAM-attest ,een attest van wettelijk keuring van de elektrische installatie (woonhuis,appartement), een EPC-attest (woonhuis, appartement), een stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister. De notaris legt uit.