Enkele raadgevingen

Er bestaan veel banken en leningsmaatschappijen.
Aarzel niet om hun voorwaarden met elkaar te vergelijken.

 

Bepaalde maatschappijen kunnen voor uw specifiek geval voordeliger zijn. Uw beroep, uw gezinssituatie, het recht op een sociale lening, trouwe cliënt zijn, het kan u allemaal voordeel opleveren.

Wanneer u verschillende voorstellen op tafel hebt liggen moet u goed nagaan wat de eigenlijke inhoud ervan is.

Is de rentevoet nu onveranderlijk gedurende de hele looptijd of slechts gedurende een bepaalde periode?
Zijn de levensverzekeringspremies in de aflossing begrepen?

Hou niet alleen rekening met de rentevoet, kijk ook na welk aflossingsbedrag ermee correspondeert.

Bespaar uzelf stress. Hou rekening met het feit dat het aangaan van een krediet veel tijd in beslag neemt: eerst zelf informatie verzamelen bij verschillende financiële instellingen, daarna de onderhandelingen met een bepaalde financiële groep, vervolgens de definitieve goedkeuring door uzelf en door uw bankinstelling en na de definitieve goedkeuring legt uw dossier meestal nog een weg af naar het hoofdkantoor van de leningsmaatschappij.
Pas daarna wordt het dossier doorgezonden naar de notaris die op zijn beurt weer inlichtingen moet inwinnen vooraleer de akte definitief kan getekend worden. 
 

Het komt in de praktijk maar al te vaak voor dat een koper niet over de nodige gelden beschikt om de verkoper te betalen op het overeengekomen tijdstip. Vraag steeds aan uw bankinstelling en uw notaris wanneer zij denken dat de zaak definitief rond zal zijn en dit uiteraard alvorens u tegenover de verkoper te verbinden over het tijdstip van betaling.
Het aangaan van een krediet is een belangrijke zaak.
Raadpleeg tijdig uw notaris, hij is ermee vertrouwd en vroeg of laat moet u toch bij hem langs.
Hij zal u alle mogelijke inlichtingen verschaffen en mocht hij u om een of andere reden niet dadelijk van antwoord kunnen dienen, dan weet hij steeds wie er het meest geschikt is om uw vraag te beantwoorden.
De raadgevingen van de notaris zijn trouwens gratis: alleen wanneer u van hem een uitzonderlijke prestatie verlangt, zal hij u hiervoor vooraf een vergoeding voorstellen.