In de context van "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog volgende 52 artikels artikels.

Vorige ... 3 4 5 6 Volgende

41 Blote eigendom
Eigendom van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend.

42 Blote eigenaar
Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar...

43 Preferentiële goederen
Zijn de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. De langstlevende echtgeno(o)t(e) en wettelijke...

44 Vruchtgebruik
Het recht om een andermans goed te gebruiken en de vruchten daarvan te innen alsof men zelf de eigenaar...

45 Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om deze...

46 Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?
Als vruchtgebruiker hebt u het recht levenslang alle goederen van de nalatenschap te gebruiken, er de...

47 Bestaat er een verschil in de erfrechtregeling van de langstlevende echtgenoot wanneer er kinderen zijn uit een vorig huwelijk?
Volgens de wet krijgt de langstlevende het vruchtgebruik over de volledige nalatenschap van de overledene:...

48 Welke zijn de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar?
Een vruchtgebruiker heeft volgende rechten: hij mag de met vruchtgebruik belaste zaken gebruiken;...

49 De gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik ? successieplanning.
Wanneer ouders een tweede eigendom wensen aan te kopen en er tegelijkertijd voor willen zorgen dat hun...

50 Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?
Wettelijk bent u als vruchtgebruiker verplicht een inventaris te laten opmaken voor de roerende goederen,...

Vorige ... 3 4 5 6 Volgende