In de context van "vastgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog volgende 73 artikels artikels.

Vorige ... 3 4 5 6 7 ... Volgende

41 Notarisbarometer 3de trimester 2017: recordaantal vastgoedtransacties én recordprijzen voor woonhuizen
In het 3de trimester 2017 klokte de nationale vastgoedindex af op 119,4 punten. Meteen goed voor het...

42 Vastgoed verkopen: moet je meerwaardebelasting betalen?
Wanneer moet je deze belasting betalen? Wat zijn de tarieven? Wat met kosten die je eventueel hebt gemaakt?...

43 Hoe was 2017 voor onze vastgoedmarkt?
2017 was het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt. Er werd een recordaantal vastgoedtransacties...

44 Abattement
Op dit gedeelte van de prijs of de nalatenschap zijn geen registratierechten, respectievelijk erfbelastingen verschuldigd.

45 Abattement bij aankoop in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Bij de aankoop van een onroerend goed, is de eerste schijf van 175.000€ vrijgesteld van registratierechten...

46 Abattement (gewoon) bij aankoop in Vlaanderen
Gewoon abattement Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld...

47 Erfdienstbaarheid
Een last op een erf (een gebouw, een perceel grond,…) tot gebruik en tot nut van een erf dat aan...

48 Recht van voorkoop
Recht waardoor bijvoorbeeld een pachter, de gemeente, het OCMW, Huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid...

49 Verkavelingsakte
Akte die moet worden opgesteld door de notaris alvorens de kavels, begrepen in een verkaveling waarvoor...

50 Optie
Een optie (eenzijdige belofte) is een voorovereenkomst dat van de eigenlijke koopovereenkomst moet onderscheiden...

Vorige ... 3 4 5 6 7 ... Volgende