In de context van "huwelijkscontract" vindt u op notaris.be nog volgende 53 artikels artikels.

Vorige ... 3 4 5 6 Volgende

41 5 notariële akten die het verschil kunnen maken
Bij het woord “notaris” denk je misschien spontaan aan erfenissen, testamenten, of de aankoop...

42 Notaris.be breidt uit met MyBox: de tool bevat info over huwelijks- en samenlevingscontracten
Stel dat u ooit een samenlevings- of huwelijkscontract heeft afgesloten bij uw notaris. Is uw papierwerk...

43 Huwelijkscontract - huwelijksovereenkomst
Een contract tussen aanstaande echtgenoten of gehuwden waarbij bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen...

44 Primair huwelijksstelsel
Het primair huwelijksstelsel bevat die regels van vermogensrechtelijke aard die van toepassing zijn op...

45 Keuzebeding
In principe zal de langstlevende slechts de helft van de nalatenschap, waaronder ook een deel van het...

46 Huwelijkscontract / wijziging
Echtgenoten kunnen tijdens hun huwelijk, op ieder ogenblik, hun huwelijksovereenkomst wijzigen of zelfs...

47 Welke soorten huwelijkscontracten kan ik laten opstellen?
De twee meest gangbare huwelijksvermogensstelsels zijn : het wettelijk stelsel : in het wettelijk stelsel...

48 Kan men een huwelijkscontract maken of wijzigen tijdens het huwelijk?
De echtgenoten kunnen, indien zij dit wensen, tijdens hun huwelijk hun stelsel wijzigen. Ook als men...

49 Wie bestuurt in een huwelijk het gemeenschappelijk vermogen?
Vooraleer op de eigenlijke vraag te antwoorden, dienen twee begrippen duidelijk omschreven te worden. Wat...

50 In hoever sta ik in voor de schulden van mijn echtgenoot?
Vooraf dient opgemerkt dat de meeste kredietinstellingen bij het toestaan van een handelskrediet, naast...

Vorige ... 3 4 5 6 Volgende