Wat als u niet tevreden bent?

Uiteraard is het aangewezen om dit eerst met uw notaris te bespreken. Vaak gaat het om een misverstand of een gebrek aan informatie.
Indien u overweegt om een formele klacht in te dienen tegen een notaris, kan u terecht bij de Ombudsdienst voor het notariaat.
Op www.ombudsnotaris.be vindt u alle info over de werking van de Ombudsdienst en de manier waarop u een klacht kan indienen.