367 berichten, chronologisch geordend per 10
van nieuw > oud | oud > nieuw

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende

Giften in geld moeten voortaan 40 euro bedragen in plaats van 30 euro om recht te geven op een fiscale aftrek

14 januari 2011 - Sinds 1 januari 2011 moeten de giften in geld, gedaan aan een instelling die gemachtigd is fiscale attesten uit te reiken in het kader van aftrekbare giften, per kalenderjaar tenminste 40 euro bedragen om recht te geven op een fiscale aftrek.

Brussels Instituut voor milieubeheer - Leefmilieu Brussel (BIM)

11 mei 2011 - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil op haar grondgebied toezicht houden op het milieu in al zijn aspecten. De overheidsdienst die deze taak op zich neemt, is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM - Leefmilieu Brussel). Op haar website vermeldt het BIM als opdracht: « studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit) ». Ze ontwikkelt met andere woorden een brede waaier aan activiteiten met betrekking tot ecologisch beleid, gezondheid en milieu.

Gratis consultatie van het Centraal Register van Testamenten vanaf 1 september 2011

30 augustus 2011 - In het Centraal Register van Testamenten (kortweg CRT) worden alle gegevens van openbare, internationale en eigenhandige testamenten bijgehouden. Een notaris die een testament binnenkrijgt, laat dat registreren in het CRT. In deze databank worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum opgenomen. De inhoud van het testament wordt niet opgenomen in de databank.

Oprichting Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

8 september 2011 - Uw huwelijkscontract of wijzigingsakte laten registreren? Als u een huwelijkscontract of wijzigingsakte afsluit, zal uw notaris dat voortaan registreren in een centraal register. Sinds 1 september 2011 is het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten, kortweg CRH, operationeel. Dit register is een aanvulling op het reeds bestaande Centraal Register van Testamenten (CRT), dat voortaan ook in een modernere databank wordt opgenomen. Het ene wordt een centrale gegevensdatabank voor alle huwelijksovereenkomsten, het tweede is een databank voor alle geregistreerde testamenten en andere beschikkingen die hun uitwerking hebben na overlijden.

Ik plan mijn successie: gratis info-avonden in gans het land

16 september 2011 - Nu al nadenken over wat er zal gebeuren als u er niet meer bent? Het is niet meteen de meest aangename gedachte, maar het hoeft ook geen taboe te zijn. Zeker...

De notaris op Facebook

29 september 2011 - Volg de activiteiten van de notaris nu ook op Facebook : www.facebook.com/pages/De-notaris/111296792232990    

Op zoek naar een notaris in Europa?

18 oktober 2011 - Surf snel naar www.notaries-directory.eu De site is een initiatief van de Notarissen van Europa, met steun van de Europese Commissie. U kan er bv. een...

VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN - TIJDELIJK VERLAAGD TARIEF VOOR SCHENKING BOUWGROND

10 november 2011 - In een Vlaams ontwerpdecreet is de verlenging van het verlaagd tarief voor schenking van bouwgronden opgenomen doch er zou vanaf 1 januari 2012 een verplichting tot bouwen gelden en een verplichting tot vestiging van de hoofdverblijfplaats in de nieuw opgerichte woning.

BTW-PLICHT VOOR NOTARISSEN : Overgangsperiode van zes maanden noodzakelijk voor een vlotte invoering

pm 1 december 2011 - In 2012 zullen cliënten 21% btw moeten betalen wanneer ze beroep doen op een notaris.

BROCHURE OVERSTROMINGSVEILIG BOUWEN EN WONEN : Hoe een woning beschermen tegen overstromingen?

5 december 2011 - De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft een nieuwe brochure klaargestoomd :"Overstromingsveilig bouwen en wonen: hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?".

Vorige 1 2 3 4 5 ... Volgende