Notarisbarometer

Elk jaar gaan er meer dan 2,5 miljoen cliënten bij de notaris langs voor advies en het verlijden van akten. Hierdoor voelen de notarissen de polsslag van de samenleving en hebben zij een nauwkeurig beeld van wat er leeft bij de bevolking.

De “Notarisbarometer” is hier een weerslag van. Elk trimester peilt deze naar de activiteit in ons land op vlak van de gezinnen, ondernemingen en vastgoed.

Betrouwbare cijfers, want het gaat om het aantal dossiers dat elke maand in de notariskantoren wordt opgestart. Wat vastgoed betreft, gaat het o.a. om de verkopen van de afgelopen drie maanden. De vastgoedindex werd opgestart in het 3de trimester van 2007 (startwaarde 100).

De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Notarisbarometer 3de trimester 2017: recordaantal vastgoedtransacties én recordprijzen voor woonhuizen

In het 3de trimester 2017 klokte de nationale vastgoedindex af op 119,4 punten. Meteen goed voor het beste 3de trimester sinds de start van de Notarisbarometer (2007).
Het aantal vastgoedtransacties lag hoog in de drie regio’s: in vergelijking met het 3de trimester 2016 waren er +5,7% meer transacties in Brussel, +2,5% in Vlaanderen en +3,7% in Wallonië.
Tot nu toe was 2017 trouwens een druk jaar op het vlak van vastgoed: in de eerste 9 maanden van dit jaar waren er in vergelijking met dezelfde periode in 2016 (wat nochtans een absoluut recordjaar was) toch nog +1% meer transacties.
De gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land steeg het afgelopen trimester met +1,7% en bedroeg 243.344 EUR, een historisch record. Ook In Vlaanderen en Wallonië was de gemiddelde prijs van een woonhuis nog nooit zo hoog.
De gemiddelde prijs van een appartement bleef stabiel en klokte af op 218.294 EUR