WIJZIGING VAN DE TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN EEN AANGIFTE VAN EEN NALATENSCHAP
31 juli 2012

Vanaf 1 augustus 2012 wordt de termijn voor het indienen van een aangifte van een nalatenschap verkort met 1 maand.

Voor overlijdens vanaf 1 augustus 2012 is de termijn voor het inleveren van een aangifte van een nalatenschap nog slechts 4 in plaats van 5 maand, te rekenen vanaf de dag van het overlijden, wanneer dit zich in België heeft voorgedaan.

De termijn wordt verlengd tot 5 of 6 maand, wanneer het overlijden respectievelijk in een ander land van Europa of buiten Europa heeft plaatsgehad.

Door de verkorting van de termijn voor de indiening van de aangifte, wordt ook automatisch de termijn van betaling met 1 maand verkort en moeten de successierechten betaald worden binnen de 6 maanden na het overlijden (7 of 8 maanden bij een overlijden in een ander land van Europa of buiten Europa).

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat