pm Vlamingen die fiscaal voordelig bouwgrond willen wegschenken, moeten dit voor 31 december 2009 doen.
21 oktober 2009

Een decreet van 20 december 2002 voorzag in het Vlaamse schenkingsrecht een tijdelijke verlaging voor de schenking van bouwgrond. De Vlaamse Regering wou zo de circa 200.000 ongebruikte bouwkavels in Vlaanderen mobiliseren.

Aanvankelijk liep de maatregel af op 31 december 2005. Hij werd evenwel verlengd tot 31 december 2009. Deze einddatum komt er dus binnenkort aan.

Op dit ogenblik is het niet duidelijk of de Vlaamse Regering de maatregel opnieuw zal verlengen. Wie nog van het gunsttarief wil genieten, kan zich best haasten. De authentieke schenkingsakte moet immers voor die cruciale einddatum van 31 december 2009 getekend zijn en de notaris heeft gemiddeld anderhalve tot twee maand voorbereidingstijd nodig om alle gebruikelijke en verplichte voorafgaandelijke opzoekingen te doen en de akte tijdig klaar te stomen.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat