pm Notarisbarometer van het tweede trimester 2011
14 juli 2011

Vastgoedactiviteit en -prijzen stijgen / explosie van het aantal huwelijkscontracten

De Notarisbarometer van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed, vennootschappen en familiezaken. De cijfers van het 2e trimester 2011 tonen aan dat de vastgoedactiviteit met meer dan 2,8% stijgt ten opzichte van het 2e trimester 2010. Het aantal nieuw opgerichte bedrijven blijft zo goed als onveranderd. Het aantal huwelijkscontracten stijgt explosief, met dank aan de lente.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed in de afgelopen drie maanden. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

De vastgoedactiviteit stabiliseert
In het 2e trimester van 2011 kent de index van de vastgoedactiviteit een kleine vooruitgang van 0,5%. In vergelijking met het 2e trimester 2011 bedraagt de stijging 2,8%. Vooral mei ligt aan de basis van de groei met een niveau dat 19% hoger ligt dan in mei 2010 en 18% dan in april 2011. In juni 2011 lag de index wel onder die van juni 2010 (-4,3%). Voor de rest blijft hij echter erg positief voor het geheel van het trimester.

Vastgoed in een globale context
Net zoals in het 1e trimester van 2011, staan de verschillende indicatoren op zonneschijn. De index van het consumentenvertrouwen is nog altijd vrij stabiel en schommelt sinds november 2010 tussen -3 en +1. De werkloosheid ligt nog steeds onder het niveau van 2010 en stabiliseert zich in het 2e trimester op 7,2% voor april en 7,3% in mei. De inflatie blijft de laatste maanden hoog, met een gemiddelde van 3,6% in het eerste trimester en nog steeds 3,3% in april en 3,1% in mei. De intrestvoeten bevestigen hun stijging, maar blijven onder het niveau dat werd opgetekend tussen juli 2006 en juni 2010. Een vaste rente op meer dan 10 jaar doorbrak de drempel van 4% in het 2e trimester met 4,09% in april en 4,13% in mei.

Regionale verdeling van de vastgoedactiviteit
De stijging van 2,8%, die in de loop van het 2e trimester werd opgetekend, ten opzichte van hetzelfde trimester in 2010, is duidelijk in alle regio’s van het land, met +1,9% in Vlaanderen en +3,4% in Wallonië. Brussel laat de sterkste stijging optekenen, met +6,5% over één jaar.

Wat betreft de evoluties ten opzichte van het 1e trimester 2011, lopen de trends wel uit elkaar per regio. Na de vooruitgang in het 1e trimester van 1,6%, gaat Vlaanderen er licht op achteruit met 0,1%. De activiteit in Wallonië verbetert met 1,8%. In de loop van het 1e trimester was ze nog 1% gedaald. Sinds het 4e trimester 2010 kent Brussel een sterke herneming van zijn activiteiten. Dat wordt bevestigd met een stabilisering van het niveau van het 1e trimester 2011 (-0,3%).

Provinciale verdeling van de vastgoedactiviteit
Vergeleken met het vorige trimester, schommelen alle provincies tussen -2 en +2,5%, wat de huidige stabiliteit van de markt bevestigt. Enige uitzonderingen: de provincie Namen, met +6,1% in de loop van het 2e trimester en Waals-Brabant dat er +3,8% op vooruit gaat.

In vergelijking met het 1e trimester 2010, laten alle provincies positieve cijfers zien, vooral Limburg (+6,8%), Brussel (+6,5%) en Luxemburg (+6,2%). Alleen Oost-Vlaanderen gaat met 1% achteruit.

Gemiddelde huizenprijs in het 2e trimester 2011 : 212.753€
De gemiddelde prijzen van huizen in België die in het 2e trimester 2011 verkocht werden, evolueerden met 4,3% in vergelijking met het vorige trimester. Een woonhuis kost momenteel gemiddeld 212.753€ tegen 204.020€ in het 1e trimester 2011.
De prijsstijging laat zich in heel het land voelen en dan vooral in Brussel waar de gemiddelde prijs stijgt van 339.345€ naar 364.900€, of +7,5%.
In Wallonië tikt de stijging af op 6,1%, met een gemiddelde prijs van 164.011 euro, terwijl in Vlaanderen de stijging milder is met 3,4% en een gemiddelde prijs van 226.505€.
Deze stijgende trend werd al duidelijk in de loop van het 2e trimester 2010. Onze cijfers bevatten ook de nieuwbouwprojecten die beïnvloed worden door het cyclisch aspect voor de opleveringen van nieuwe goeden. Die ligt in het 2e trimester meestal hoger. Bovendien moeten deze cijfers gerelativeerd worden vanwege de inflatie die ons land momenteel kent.

De analyse per provincie toont aan dat de prijzen in alle provincies stijgen en dat in dezelfde mate, zijnde tussen 2% en 7%. De uitzondering is Namen, waar de gemiddelde prijs met 1,9% daalt.

Gemiddelde prijzen voor appartementen in het 2e trimester
In het 2e trimester van 2011 steeg de gemiddelde prijs van een appartement in België van 190.427€ naar 202.736€ (+6,5%).
Net zoals bij de woonhuizen wordt deze hausse in heel het land opgetekend. De evolutie is wat minder uitgesproken in Brussel, waar de gemiddelde prijs op 208.365€ ligt, een stijging van 4,7%.
In Vlaanderen stijgt de gemiddelde prijs naar 207.822€ (+6,5%). In Wallonië naar 157.732€ (+7,4%).
De analyse per provincie laat twee provincies zien waar de prijsstijging voor een appartement boven het gemiddelde zit. Het gaat om Luik (+13,1%) en Luxemburg (+15,7%). Net zoals bij de woonhuizen laat Namen de enige daling van het land optekenen met -5,5%.

Let wel: de appartementenmarkt in Wallonië is erg klein. Ze maakt niet meer dan 10% uit van de totale markt in ons land.

Nieuwe ondernemingen: +3%. Faillissementen: -2,9%
In de loop van het 2e trimester zien we voor de nieuw opgerichte ondernemingen cijfers die dichter bij het niveau van 2007 en 2008 liggen (18.233 en 18.246), met een stijging van ongeveer 3% ten opzichte van hetzelfde trimester in 2010.

Het aantal faillissementen daalt in het 2e trimester licht: -2,9% ten opzichte van het 1e trimester 2011.

55,4% meer huwelijksakten
In het 2e trimester zet de opmars van het aantal huwelijksakten zich onverdroten verder met een recordindex van 174,3 voor het aantal ingeschreven akten. Hoewel dit sowieso een van de meest gunstige trimesters is voor huwelijken en dus de bijhorende verplichtingen, is dit een stijging van 55,4% ten opzichte van het 1e trimester van dit jaar.
Voor wat betreft de verbintenissen inzake testamenten, zien we in het 2e trimester 2011 een stijging van 0,8% en een niveau dat vergelijkbaar is met dat van 2010.

Alle cijfers, procenten en details vindt u in de Notarisbarometer

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat