pm NOTARISBAROMETER 4DE TRIMESTER 2012
9 januari 2013

DE BELGISCHE VASTGOEDMARKT IN 2012: Aantal vastgoedtransacties neemt toe, prijzen woonhuizen stijgen, prijzen appartementen dalen

De "Notarisbarometer" van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. Uit de cijfers van het gehele jaar 2012 blijkt dat er 1,1% meer vastgoedtransacties waren in vergelijking met 2011. Sinds 2009 is er trouwens een constante stijging wat de transacties betreft. Het afgelopen jaar steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis tot 226.814 euro. De prijs van een appartement daalde dan weer: de gemiddelde transactiekost bedroeg net geen 200.000 euro. In het 4de trimester van 2012 was het vrij druk op de vastgoedmarkt. Vooral in oktober waren er heel wat vastgoedtransacties: +5,3% in vergelijking met oktober 2011. November en december daarentegen scoorden minder goed, met een daling van -9,9% in vergelijking met 2011.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Aantal vastgoedtransacties in 2012
Wat heel 2012 betreft, klokt de vastgoedindex van de notarissen af op 102,6, wat neerkomt op een stijging van +1,1% in vergelijking met 2011. In Vlaanderen en Wallonië is er qua transacties een stijging van +0,8%, in Brussel bedraagt de stijging +3,8%.
Indien we de gemiddelde index per jaar bekijken, zien we trouwens een constante stijging sinds 2009. Het Belgische vastgoed houdt dus goed stand, terwijl andere indicatoren zoals het consumentenvertrouwen maand na maand minder goed scoren.

Alle cijfers, procenten en details vindt u in de Notarisbarometer - www.notaris.be


 

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Auteur: B.Azare