Notarisbarometer 3de trimester 2014
10 oktober 2014

De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed.

In het 3de trimester 2014 waren er opvallend veel vastgoedtransacties. Juli en augustus waren al druk, maar de echte opstoot kwam er in september. In vergelijking met september 2013 ging het in de afgelopen maand om een stijging van +13%. Hiermee is september 2014 meteen de recordmaand sinds de start van onze barometer.

In het afgelopen trimester bedroeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land 237.392 euro, wat neerkomt op een stijging van +1,4% in vergelijking met het 2de trimester 2014. Als we de gemiddelde prijs vergelijken met het 3de trimester 2013 gaat het om een stijging van +1,3%.
De Notarisbarometer geeft ook aan dat er in het afgelopen trimester heel wat huwelijkscontracten waren (+25,6% in vergelijking met hetzelfde trimester in 2013) én meer scheidingen (+13,1%).

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Veel vastgoedtransacties
Het aantal vastgoedtransacties in het 3de trimester kent een stijging van +5,5% ten opzichte van het 3de trimester 2013. Ook al is er sprake van een lichte daling van -0,6% vergeleken met het 2de trimester 2014, toch is een dergelijk niveau opmerkelijk voor een 3de trimester dat doorgaans een lichte terugval kent omwille van de zomervakantie.
Met een index van 104,7, zet de Belgische vastgoedactiviteit voor juli en augustus opnieuw een krachtig resultaat neer, met stijgingen van respectievelijk +0,8% en +3% ten opzichte van 2013. September kende echter een ware 'boom' van verkoopsovereenkomsten met een toename van +13% in vergelijking met september 2013 en +21% ten opzichte van de afgelopen maand augustus. Het gaat om een recordmaand sinds de invoering van onze vastgoedindex.
In de eerste negen maanden van het jaar steeg de vastgoedactiviteit met +2,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2013.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat