pm Notarisbarometer 3de trimester 2010
12 oktober 2010

Vastgoedprijzen stabiel, maar activiteit daalt

De « Notarisbarometer » van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed, vennootschappen en familiezaken. Uit de cijfers van het 3e trimester van 2010 blijkt dat de vastgoedmarkt, voor het eerst sinds de heropleving in de lente van 2009, weer wat afkoelt. Het aantal transacties zit nu op het niveau van het derde trimester van 2008. De gemiddelde prijs van een woonhuis steeg op nationaal niveau wel met ruim 1%. Die stijging is volledig toe te schrijven aan Vlaanderen, want in Wallonië en (vooral) Brussel gingen de prijzen naar omlaag.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed in de afgelopen drie maanden. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Aantal vastgoedtransacties daalt
De notarissen hebben in het 3e trimester van 2010 vastgesteld dat het aantal verkopen ten opzichte van het 2e trimester met bijna 6% daalde. Zeker juli was een rustige maand. Dat is voor een stuk toe te schrijven aan het cyclische karakter van de vastgoedmarkt, in de zomer wordt nu eenmaal minder vastgoed gekocht, maar toch laat ook september geen herstel zien en houdt de dalende trend aan. Hoogstwaarschijnlijk kan dat fenomeen vooral gelinkt worden aan de stijgende prijzen.

Daling in de drie regio’s
Geen enkele regio ontsnapt aan de dalende activiteit. Wallonië gaat bijna 5% achteruit, Vlaanderen bijna 6% en Brussel zelfs ruim 8%. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de Brusselse vastgoedmarkt relatief klein is, de minste evolutie zorgt er voor fikse schommelingen.

Provinciale verschillen in de vastgoedactiviteit
Ook op provinciaal niveau is de achteruitgang algemeen. Waals-Brabant en Luxemburg houden nog redelijk stand, net zoals, in mindere mate, Antwerpen. In vergelijking met het vorige trimester moeten zij respectievelijk 0,9%, 1,5% en 3,1% prijsgeven. In de andere provincies is de daling een stuk meer uitgesproken, tot bijna -9% in Oost-Vlaanderen.

De gemiddelde prijzen van woonhuizen
De huizenprijzen laten op nationaal niveau een stijging zien van 1,1% in vergelijking met het voorgaande trimester. Vooral de Vlaamse vastgoedmarkt is daar debet aan, de gemiddelde prijs stijgt er van 212.383 euro naar 217.781 euro. In Wallonië daalde prijs licht van 148.719 euro naar 147.291 euro. Brussel kende een daling van 6,4%, van 352.705 euro naar 329.996 euro. Toch blijft de hoofdstad daarmee nog altijd 15% boven de gemiddelde prijs in het 1e trimester van dit jaar.

De analyse per provincie toont aan dat Waals-Brabant de sterkste prijsschommeling (-12,5%) kent. Deze daling lijkt vooral een gezonde correctie te zijn, want dit was de provincie waar in het vorige trimester een woonhuis ruim 32% duurder was geworden. In de andere provincies blijven de prijzen min of meer stabiel ten opzichte van het vorig trimester.

Overigens: het is normaal dat de algemene prijsevolutie hoger ligt dan de afzonderlijke schommelingen per regio of provincie, vermits de ene regio of provincie al meer doorweegt dan de andere.

Cyclische markt en stijgende prijzen drukken de vastgoedactiviteit
Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: “Vorig jaar ondersteunde het derde trimester van 2009 het herstel dat zich toen al in het tweede trimester had ingezet. De cyclische daling die de vakantiemaanden met zich meebrengen werd toen onderbroken. Dat was dit jaar niet het geval. Zeker juli, waarin de activiteit met bijna 20% daalde ten opzichte van juni, trok het hele trimester naar beneden. De rustige zomermaanden verklaren echter niet alles, want ook september was niet echt een hoogvlieger qua activiteit. Dat heeft waarschijnlijk veel te maken met de gestegen prijzen.”

Waalse appartementen worden duurder
Op de nationale markt van de appartementen, die een stuk stabieler is dan die van de woonhuizen, daalde de gemiddelde prijs met 1%, van 191.622 euro naar 189.758 euro. Vooral in Vlaanderen en Brussel werden appartementen wat goedkoper.

In Wallonië steeg de gemiddelde prijs daarentegen met ruim 5%. Vooral Waals-Brabant (+11,7%) en Luik (+7%) waren daarvoor verantwoordelijk. In de andere Waalse provincies daalden de prijzen licht. Eén uitzondering: Luxemburg, met een negatieve evolutie van -7,4% in vergelijking met het vorig trimester. Opnieuw geldt hier de opmerking dat de markt voor appartementen klein is in Luxemburg, wat sterke schommelingen met zich mee kan brengen.

In het noorden van het land noteert enkel Oost-Vlaanderen een stijging (+2,3%), de andere Vlaamse provincies moesten 1% tot ruim 3% inleveren.

Ondernemers wachten af
Ten opzichte van het 3e trimester van 2009 daalt het aantal nieuw opgerichte bedrijven met 3,5%. Waarschijnlijk (de cijfers voor september zijn nog niet volledig) werden er in het 3e trimester van 2009 zowat 15.000 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat is het laagste cijfer van de afgelopen jaren. Tegelijk blijft het aantal faillissementen stijgen. Het aantal bedrijven dat bankroet gaat, lag dit trimester 9% hoger dan in 2009.

Desondanks is het ondernemersvertrouwen stijgend. Hopelijk zorgt dit, samen met aantrekkelijke rentevoeten, voor een positieve kentering de komende maanden.

Meer huwelijkscontracten en (iets) meer authentieke testamenten
De herneming van het aantal familiale akten - zoals huwelijksovereenkomsten - die in het tweede trimester duidelijk werd, zet zich verder door. Vergeleken met het 3e trimester van 2009 stijgt het aantal huwelijksakten met ruim 6%.

Voor de testamenten is het herstel een stuk minder uitgesproken. Het activiteitenniveau zit terug boven dat van het 3e trimester van 2009, maar slechts met 0,7%. Vergeleken met het 3e trimester van 2008 is er een daling van 3,5%.

Alle cijfers, procenten en details vindt u in de Notarisbarometer.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat