pm Notarisbarometer 1ste trimester 2011
12 april 2011

Geen wolkje aan de lucht in het eerste kwartaal van 2011. Beste jaarbegin qua vastgoedactiviteit sinds drie jaar

De "Notarisbarometer" van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed, vennootschappen en familiezaken. In het 1ste trimester van 2011 steeg het aantal vastgoedtransacties met ruim 1% in vergelijking met het 4de trimester 2010. Het aantal opgerichte vennootschappen bleef ongeveer gelijk, het aantal huwelijkscontracten steeg met bijna een kwart, het aantal testamenten met bijna een vijfde.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed in de afgelopen drie maanden. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Aantal vastgoedtransacties blijft stijgen
De stijging die vorig jaar werd ingezet op de vastgoedmarkt, blijft behouden.
“De burger bevestigt nogmaals zijn vertrouwen in vastgoed als een goede investering”, zegt Bart Van Opstal, de voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. “Het aantal verkopen steeg in het eerste trimester met 1,1% tegenover het laatste kwartaal van 2010. Het eerste kwartaal van 2011 was daarmee het beste jaarbegin sinds drie jaar.”

Brussel boven
In vergelijking met het 4de trimester lopen de tendensen tussen de verschillende regio’s nogal uiteen. Vlaanderen ziet zijn activiteit groeien met 1,6%, Wallonië daalt lichtjes met 1%. Brussel gaat er 4,9% op vooruit en haalt het hoogste niveau sinds de start van deze index.

Provinciale verschillen in de vastgoedactiviteit
De evoluties op provinciaal niveau volgen de tendensen op regionaal niveau. De Waalse provincies laten een lichte achteruitgang zien tussen -0,8% voor Henegouwen en -3,5% voor Luxemburg. Enkel Namen gaat er 1,3% op vooruit.
In Vlaanderen schommelt de positieve stabilisatie tussen +0,5% voor West-Vlaanderen en +3,6% voor Antwerpen. Oost-Vlaanderen gaat er 1,3% op achteruit.
Ook hier kent Brussel de sterkste stijging met +4,9%.

De gemiddelde prijzen van woonhuizen in het 1ste trimester 2011
De woonhuizen die verkocht werden in de loop van het 1ste trimester 2011, laten een stijging zien van 1,8% ten opzichte van het vorig trimester.
Deze stijging doet zich voor in Wallonië (+2,8%) waar de gemiddelde prijs stijgt van €150.370 tot €154.517; en in Brussel (+3,6%) waar de gemiddelde prijs van €327.572 naar €339.345 gaat. In Vlaanderen houden de prijzen stand (-0,2%) met een gemiddelde van €219.048 voor een woonhuis, tegen €219.411 in het 4de trimester 2010.
De analyse per provincie onderstreept duidelijk de relatieve stabiliteit over de verschillende provincies. Drie provincies laten echter sterke stijgingen zien: Waals-Brabant, Luxemburg en Namen. Dit zijn ook, in die volgorde, de drie duurste provincies van Wallonië. Het aantal transacties in deze provincies liggen echter vrij laag, extreme waarden kunnen de realiteit van de markt dus al snel vertekenen.

De gemiddelde prijzen van appartementen in het 1ste trimester 2011
In het eerste trimester 2011 stabiliseerde de gemiddelde prijs van een Belgisch appartement zich van €190.744 naar €190.427 (-0,2%).
Net zoals bij woonhuizen is de gemiddelde prijsevolutie vergeleken met het 4de trimester 2010 positief voor Wallonië (+3,7%) en Brussel (+1,1%) terwijl Vlaanderen een lichte daling laat zien van 1,2%.
Ook de analyse per provincie duidt op een zekere stabiliteit voor de appartementenprijzen, met uitzondering van Waals-Brabant en Luxemburg waar de prijzen sterker stijgen. Nogmaals, dit soort fluctuaties wordt vooral in de hand gewerkt door de kleine markt voor appartementen, vooral in de provincie Luxemburg.

Meer bedrijven opgericht in 2010
De cijfers over de nieuw opgerichte bedrijven zijn nog niet definitief, maar zullen voor het eerste kwartaal waarschijnlijk aftikken op ongeveer 20.000 nieuw opgerichte ondernemingen. Daarmee begint 2011 op ongeveer hetzelfde niveau als waarmee 2010 afsloot.
Het aantal faillissementen blijft echter hét pijnpunt van onze economie: het aantal ondernemingen dat bankroet gaat, lag nooit hoger dan in februari en maart van dit jaar.

Meer huwelijkscontracten en (veel) meer authentieke testamenten
Het aantal ingeschreven huwelijksakten stijgt met 22,6% ten opzichte van het 4de trimester 2010 en met 25,6% ten opzichte van het 1ste trimester 2010. Daarmee zit het 1ste trimester 2011 een stuk onder het 2de en 3de trimester, de gebruikelijke topperiodes. Toch zitten de cijfers nog flink boven de gebruikelijke waarden voor het begin van het jaar.
Voor de nieuwe testamenten liet het 4de trimester 2010 niet de verwachte stijging zien, wat het cyclische karakter van deze index doorbrak. In het 1ste trimester van 2011 zien we nu een inhaalbeweging, met een sprong van 19,5% vergeleken met het vorig trimester en 13,5% vergeleken met het 1ste trimester van 2010.

Alle cijfers, procenten en details vindt u in de Notarisbarometer - www.notaris.be

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat