Erfenis aanvaarden of weigeren?
26 januari 2017

Een erfenis zomaar aanvaarden, is een gevaarlijke beslissing. Naast inkomsten kan een erfenis namelijk ook schulden bevatten. Daarom zijn er drie mogelijkheden.
Je kan een erfenis:

  • zuiver aanvaarden,
  • verwerpen,
  • of - indien je twijfelt - aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Bij een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. wordt een inventaris opgesteld waarin de goederen en de eventuele schulden worden vastgesteld. Indien er schulden zijn, kunnen die in principe niet worden verhaald op het persoonlijk vermogen van de erfgenaam, enkel op de nalatenschap.

De erfgenaam moet kiezen tussen deze mogelijkheden en kan achteraf niet op zijn keuze terugkomen. Een nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving betekent dus dat je nadien in principe niet meer mag kiezen om de nalatenschap te verwerpen of zuiver te aanvaarden. Het betekent wel dat je bewust kiest om de vermogens gescheiden te houden, zodat je zeker niets uit eigen zak moet betalen.

Een verwerping of een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van een erfenis kan nu ook gebeuren op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en is definitief. Denk daarom goed na over je beslissing. Ook al ontdek je daarna dat er bijvoorbeeld toch een huis was of aandelen, je kan niet meer terug.

Minister van Justitie Koen Geens heeft een wetsontwerp klaar om mensen te helpen bij het maken van de juiste keuze. De minister wil erfgenamen beschermen via de tussenkomst van een notaris die hen raad verstrekt over de draagwijdte en de gevolgen van hun keuze.

Eens het wetsontwerp van minister Geens in werking treedt, zal de verwerping of de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van een erfenis enkel nog via je notaris kunnen. Met de tussenkomst van de notaris zijn de erfgerechtigden beter beschermd en kunnen ze met kennis van zaken beslissen, zonder spijt achteraf.

De verwerping via de notaris is trouwens gratis voor zover er niet meer dan 5.000 euro in de nalatenschap zit.

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat