Erfrecht regelen bij testament

We hebben al uitgebreid aangehaald dat wie ongehuwd samenwoont, niet automatisch heel de nalatenschap erft van zijn partner. De partners moeten de nodige maatregelen treffen of een testament opmaken.

We weten dat bij overlijden de overblijvende partner via het beding van aanwas (tontine) de eigendom van de gezamenlijk aangekochte goederen kan verkrijgen. Daarvoor is geen testament nodig.

Als men ook eigen goederen aan de andere wil vermaken, dan moet een testament opgesteld worden. Wie feitelijk samenwoont en zijn partner bij testament wil bevoordelen, krijgt te maken met de rechten van zijn kinderen of ouders: die hebben recht op een voorbehouden erfdeel. Dat betekent dat ze zich kunnen verzetten tegen een al te grote bevoordeling van de vriend of vriendin.
Wie wettelijk samenwoont en zijn partner wil bevoordelen, kan geconfronteerd worden met de rechten van zijn kinderen die aanspraak maken op een voorbehouden deel.