Ongehuwd samenwonen en erfbelasting

Sinds 1 januari 2001 betaalt hij of zij die erft van de persoon met wie hij of zij heeft samengewoond, en die zijn fiscale woonplaats in Vlaanderen had, evenveel erfbelasting als diegene die erft van zijn echtgenote of haar echtgenoot. Voorwaarde is dat men of wettelijk samenwoont of minstens één jaar ononderbroken tot op de dag van het overlijden met de erflater samenwoont en er een gemeenschappelijke huishouding mee voert. De inschrijving op hetzelfde adres doet vermoeden dat men samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert. Voor het Brussels Gewest is vereist dat de samenwonenden de verklaring van samenwoning hebben afgelegd op de burgerlijke stand en geldt de gelijkschakeling dus niet voor feitelijke samenwoners.

 

In het Vlaams Gewest vormen de onroerende goederen enerzijds en de roerende goederen anderzijds een afzonderlijke basis voor de berekening van de erfbelasting. De volgende tarieven zijn van toepassing:

Tot € 50.000   3 %
Van € 50.000 tot € 250.000   9 %
Daarboven 27 %
Tarief van de erfbelastingen in het Vlaamse Gewest

Voldoet men niet aan deze voorwaarden, dan wordt de erfbelasting berekend alsof men van een vreemde erft. Alle goederen die alle vreemden erven worden voor de berekening van de erfbelasting samengeteld. Hierop zijn de volgende tarieven van toepassing:

Tot € 75.000   45 %
Van € 75.000 tot € 125.000   55 %
Daarboven   65 %
Tarief van de erfbelastingen als tussen vreemden

Om te bepalen hoeveel erfbelasting de samenwonende moet betalen, kijkt men naar het deel dat hij/zij erft van alle goederen die aan vreemden toekomen.