Schulden en verhaalbaarheid

De schulden aangegaan door de ene echtgenoot kunnen enkel verhaald worden op zijn goederen. De andere echtgenoot kan niet verplicht worden mee te betalen voor deze schulden en diens eigen goederen kunnen niet aangeslagen worden.

Indien de echtgenoten echter samen een schuld aangaan, kunnen ze beiden aangesproken worden. In dat geval kunnen de goederen van beide echtgenoten in aanmerking komen voor beslaglegging.