Minder ruime mogelijkheden bij de bevoordeling van de langstlevende echtgenoot

In een stelsel van scheiding van goederen kan men door bedingen van aanwas aan de langstlevende de totaliteit van onverdeelde goederen laten toekomen.

Men kan in een huwelijkscontract een schenking aan de langstlevende van de echtgenoten opnemen. Vermits men hetzelfde resultaat bereikt met een testament of met een schenking buiten het huwelijkscontract om, wordt dit laatste meestal aangeraden. De schenking in het huwelijkscontract is immers niet eenzijdig herroepbaar wat bijzonder onaangenaam kan zijn indien men in echtelijke moeilijkheden komt. Hou er wel rekening mee dat ingeval er kinderen zijn het reservatair erfdeel van de kinderen ook een rol zal spelen.

Anderzijds is het in een stelsel van scheiding van goederen wel mogelijk om vrij de bezittingen tussen de echtgenoten te verdelen.
Datgene wat op naam staat van de langstlevende moet bij overlijden niet verdeeld worden, het blijft van de langstlevende.

Wat op naam staat van de eerststervende wordt geërfd (door de kinderen / door de ouders, broers en zusters van de eerstoverledene), weliswaar met vruchtgebruik voor de langstlevende.