Bestuur en beheer

Het inkomen van elk van de echtgenoten blijft van ieder van hen. Dit wil zeggen dat ze vrij over die inkomsten kunnen beschikken en ze vrij en zonder toestemming van de andere echtgenoot aankopen kunnen doen, lenen, enzovoort. Wel is het zo dat elk van de echtgenoten vooreerst verplicht is om, in evenredigheid met zijn vermogen, bij te dragen tot de kosten van het huishouden.

Elk van de echtgenoten kan in eigen naam een lening aangaan, een krediet op afbetaling afsluiten, een woning, en/of een grond kopen. In het wettelijk stelsel moet men al deze zaken samen beslissen.

Het stelsel van scheiding van goederen biedt een bijna volledige financiële onafhankelijkheid van de echtgenoten t.o.v. elkaar.