Bevoordeling van de langstlevende echtgenoot/echtgenote

Het stelsel van algehele gemeenschap biedt wel zeer ruime kansen om de langstlevende echtgenoot veilig te stellen tegen aanspraken van de kinderen.

Zoals in het wettelijk stelsel kan men bedingen van ongelijke verdeling of voorafname inbouwen. Gezien alle goederen tot de gemeenschap behoren, kunnen dus alle goederen het voorwerp uitmaken van een bevoordelingsbeding (in een wettelijk stelsel kan men geen vooruitmaking uitwerken met betrekking tot de eigen goederen).