De keuze van een bepaald stelsel

Het huwelijkscontract is de notariële akte waarin de aanstaande echtgenoten kiezen voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel.

Naast de keuze voor een welbepaald stelsel kunnen er in het huwelijkscontract ook bepalingen opgenomen worden waardoor het beter is aangepast aan de eigen huwelijkssituatie (bv. één van de echtgenoten heeft kinderen uit een vorige relatie) of waardoor afgeweken wordt van bepaalde regels van het gekozen stelsel.

Er kan niet van alle regels afgeweken worden.
Sommige regels zijn op alle gehuwden van toepassing, ongeacht onder welk stelsel ze getrouwd zijn. Het huwelijkscontract mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze zogenaamde basisregels.

 

Enkele van deze onveranderlijke regels zijn:

  • echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar trouw, hulp en bijstand verschuldigd (art. 213 B.W.);
  • de gezinswoning kan nooit zonder de toestemming van de partner verkocht worden, ook al is ze eigendom van slechts één echtgenoot;
  • een echtgenoot kan niet zonder de toestemming van de andere de huur opzeggen van de woning die ze samen als gezinswoning betrekken. Dit is zelfs zo indien één van de echtgenoten dit huurcontract tekende vóór het huwelijk;
  • iedere echtgenoot moet in de lasten van het huwelijk bijdragen in verhouding tot zijn vermogen;
  • de ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekkingen de naam van de andere alleen met diens instemming gebruiken. Maar eens deze instemming gegeven mag ze enkel om ernstige redenen worden ingetrokken.

Andere regels daarentegen zijn enkel van toepassing voor zover men er niet van afwijkt in het contract. Ze zijn dus ook van toepassing op echtgenoten die zonder contract huwen. Enkele voorbeelden.

Bij de notaris

  • Als uw echtgenoot een beroep uitoefent waarbij een groot risico op schulden bestaat, zoals handelaar, dan laat u het best een huwelijkscontract opmaken. Zo kunnen de schuldeisers, in het geval van een echtscheiding, geen beslag leggen op uw loon om de schulden af te betalen. Over wat u zo nog allemaal in een huwelijkscontract kunt laten opnemen, praten we met notaris.