82 Wat betekent openbare verkoop met 'winst van premie en verdieren'?

Een openbare verkoop van onroerende goederen geschiedt in sommige streken met winst van premie of verdieren. Wat betekent dit?

Een vrijwillige openbare verkoop van onroerende goederen kan geschieden ofwel met winst van premie ofwel met winst van verdieren.

Een openbare verkoop met winst van premie geschiedt in twee zitdagen waarin op de eerste zitdag het te veilen onroerend goed voorlopig wordt toegewezen. Aan de laatste bieder wordt een premie toegekend van doorgaans 0,5% op de laatste geboden prijs.

De premie wordt aan de premiegerechtigde uitbetaald op voorwaarde dat het onroerend goed definitief verkocht wordt op de tweede zitdag.

Personen die regelmatig de premie trachten te bekomen bij openbare verkopingen worden dan ook 'premiejagers' genoemd.

Een openbare verkoop met winst van verdieren geschiedt op een heel andere wijze. Verdieren is afgeleid van verduren of duurder maken. In de verkoopsvoorwaarden wordt de waarde van het verdieren bepaald en het deel daarvan toekomende aan de verkopers en verdierenstellers wordt vastgesteld. Doorgaans wordt de waarde van een verdier vastgesteld op 1 euro, waarvan 10 cent toekomt aan de verdierensteller en 90 cent aan de verkoper.

Onmiddellijk na de voorlopige toewijzing, heeft de laatste bieder het voorrecht om verdieren te stellen en tussen de voorlopige toewijzing en de definitieve toewijzing kan eenieder bij de verkoophoudende notaris verdieren stellen. B.v. iemand die 1.000 euro verdieren stelt, verhoogt het laatste bod met 1.000 euro waarvan 100 euro hem toekomt als verdieren-steller.

Ofwel betaalt de notaris hem na de veiling uit, ofwel mag hij dit voordeel in mindering brengen van de te betalen kosten, indien hij de koper is.

Bij de definitieve toewijzing wordt dan verder geboden met verdieren.

Personen die regelmatig verdieren trachten te bekomen bij openbare verkopingen worden in de volksmond 'verdierenpikkers' genoemd.