59 Hoe kan ik teruggave van registratierechten bekomen wanneer ik een woning kocht waarvan het K.I. nog niet is vastgesteld?

Ik heb een woning gekocht waarvan het kadastraal inkomen nog niet is vastgesteld. Zo kon ik niet van de vermindering van registratierechten genieten. Wat moet ik doen om teruggave van registratierechten te bekomen?

In de koopakte heeft de notaris voorzien dat u, na vaststelling van het kadastraal inkomen, teruggave kan bekomen van hetgeen boven 5% voor de woning in Vlaanderen (6% voor de woning in het Waals Gewest) aan registratierechten werd geheven.

Van zodra het kadastraal inkomen definitief is vastgesteld, beschikt u over een termijn van twee jaar om teruggave te vorderen. Hiertoe richt u een aanvraag tot de Administratie van Registratie en Domeinen, vergezeld van een recent uittreksel uit de kadastrale legger. U duidt tevens aan hoe de uitbetaling dient te gebeuren.

In de praktijk is het de notaris die zich met het opstellen van het verzoekschrift tot teruggave en de aanvraag van een uittreksel uit de kadastrale legger gelast, als een dienstverlening aan zijn cliënt. Aangezien hij echter niet verwittigd wordt wanneer het kadastraal inkomen is vastgesteld, dient u hem daarvan op de hoogte te brengen.

Het kan gebeuren dat het vastgesteld kadastraal inkomen het voor teruggave vastgestelde maximum overschrijdt. In dat geval is het aangewezen na te gaan of er argumenten kunnen verzameld worden om een gefundeerd bezwaarschrift in te dienen. Mogelijks wordt het ingewilligd en kan u toch een teruggave bekomen.