4. De regel van de kloving

Laat de overledene geen naaste afstammelingen na? Dan treedt een bijzonder mechanisme in werking. Kloving verdeelt de nalatenschap in twee gelijke delen tussen de kant van vader en die van moeder. Er is kloving bij vererving in opgaande lijn en bij halfbroers of -zussen.
De langstlevende echtgenoot neemt in het erfrecht een bijzondere plaats in. De rol van de echtgenoot in de erfenis bespreken we afzonderlijk. (zie verder). Met de uitdrukking ‘echtgenoot’ wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke huwelijkspartner bedoeld.