1. De regel van de orde

De wetgever heeft de familieleden in groepen (orden) verdeeld. Een orde is een groep familieleden die aanspraak kan maken op de nalatenschap van de overleden persoon. Er zijn in totaal vier orden.
Een rangschikking bepaalt wie voor de erfenis in aanmerking komt. Een voorafgaande orde sluit een volgende orde uit (= de regel van de prioriteit van de orde). Niet alle leden van de hoogste orde erven automatisch.  Het is de graad van verwantschap met de overledene die de doorslag geeft.

 

Orde Wie Meer concreet
EERSTE de afstammelingen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
TWEEDE de bevoorrechte ascendenten + de bevoorrechte zijverwanten de ouders samen  met de broers, zussen en hun afstammelingen
DERDE de ascendenten (bloedverwanten in opgaande lijn) de ouders als er geen broers of zussen (of hun afstammelingen) zijn, de grootouders en overgrootouders
VIERDE de overige zijverwanten ooms en tantes, neven en nichten, grootooms en groottantes
 :