Haal uw huwelijkscontract van onder het stof...

Oude huwelijkscontracten bevatten vaak een clausule waardoor de langstlevende de helft van de gemeenschap in volle eigendom krijgt en de andere helft in vruchtgebruik.

Voor 1981 was dat inderdaad meer dan wat het wettelijk erfrecht de langstlevende partner gunde. Maar vandaag geeft zo’n clausule de langstlevende niet meer dan de wet. U heeft dus de indruk dat u elkaar bevoordeelt. Maar dat is niet zo.

Daarom moet u oude contracten bijsturen en actualiseren.