Scheiding van goederen

Is de erflater gehuwd onder een stelsel van (zuivere) scheiding van goederen? Dan bestaat de nalatenschap uit:

  • de exclusief eigen goederen van de overledene;
  • als tijdens het huwelijk een onverdeeldheid ontstond: het aandeel van de overledene (de helft) in deze onverdeeldheid.

De langstlevende echtgenoot houdt zijn eigen goederen en zijn eigen aandeel in de onverdeeldheid (de andere helft).

Een stelsel van scheiding van goederen bevat in principe alleen eigen goederen van de man of de vrouw. Koopt u iets samen? Dan komt dat ieder voor de helft in onverdeeldheid toe.

Schematisch ziet dat er als volgt uit: