Algehele gemeenschap van goederen

Is de erflater gehuwd onder een stelsel van algehele gemeenschap van goederen? Dan bestaat de nalatenschap alleen uit het aandeel van de overledene in deze gemeenschap (de helft). Er zijn in principe geen eigen goederen.

De langstlevende echtgenoot houdt zijn eigen aandeel in de gemeenschap (de andere helft).

Schematisch ziet dit er als volgt uit: