7. Regel vooraf de opvolging in uw familiebedrijf

Het openvallen van een erfenis doet een ‘onverdeeldheid’ ontstaan. Alle erfgoederen komen in handen van de erfgenamen, voor een bepaald, niet concreet aanwijsbaar breukdeel, bijvoorbeeld ieder een derde, of ieder de helft. De allesoverheersende spelregel bij onverdeeldheden is de unanimiteit. Iedereen moet over alles akkoord gaan. Erfgenamen stemmen dus niet over het lot van de erfenisgoederen,  bij meerderheid tegen minderheid.

Wat als bij de erfenis een handelszaak hoort? Zo’n onverdeeldheid zet een belangrijke rem op de continuïteit en bloei van dat bedrijf. Als de erfgenamen niet uit de impasse raken, heeft dat nefaste gevolgen. Want niemand kan gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven. Bij een aanslepend conflict kan ‘de meest gerede partij’ (lees: wie als eerste de stap zet) via rechterlijke tussenkomst een gerechtelijke vereffening vorderen. Uit onverdeeldheidtreding via rechterlijke weg mondt vaak uit in een openbare verkoop. En dat betekent het einde van het familiebedrijf.

Dé boodschap: anticiperen, anticiperen en anticiperen. Regel vooraf de opvolging in uw bedrijf. Doe dat niet via testament, maar door schikkingen tijdens uw leven. Doe een bedrijfsschenking aan uw gedoodverfde ‘troonopvolger’, de zoon of dochter die al jaren in de zaak werkt en ze mee heeft groot gemaakt. Een bedrijfsschenking kan fiscaal zeer goedkoop gebeuren via notariële akte.

Of zet vehikels op, waardoor uw opvolger de touwtjes in handen neemt, zonder zijn broers of zussen te moeten uitkopen. Zorg er voor dat het opvolgend kind met een gerust gemoed voort kan. Maar werk tegelijk een regeling uit waardoor de kinderen die niet in het bedrijf werken, zich niet benadeeld voelen.