4. Geef uw kinderen goederen van dezelfde soort

Goederen die u tijdens uw leven wegschenkt, worden na uw overlijden opnieuw fictief bij de erfmassa gevoegd. Dat waarborgt de gelijkheid onder de kinderen: kreeg de ene niet te veel in vergelijking met de andere?
Deze toevoeging gebeurt voor onroerende goederen volgens de waarde van de geschonken goederen op het moment van het overlijden, maar voor geldsommen volgens hun nominale bedrag. Deze regel wordt fel bekritiseerd. Het onroerend geschonken goed kan voor een veel grotere waarde bij de fictieve massa gevoegd moeten worden, dan de waarde die het had op het moment van de schenking zelf. Hij zet bovendien ogenschijnlijk billijke ouderlijke regelingen op de helling.

Daarom wordt het afgeraden aan uw kinderen goederen te schenken waarvan de waarde na verloop van tijd fors kan verschillen.

 

Stel: Vader en moeder Peeters hebben twee kinderen: Jean en Ann. In 1985 krijgt Jean een som geld van € 75.000. Ann krijgt een perceel bouwgrond dat eveneens € 75.000 waard is. Vader en moeder zijn ervan overtuigd dat ze billijk gehandeld hebben.

De ouders overlijden in 2008. De fictieve massa wordt samengesteld. Anns grond wordt in rekening gebracht voor de waarde die hij dan heeft, per hypothese
€ 150.000. De schenking aan Jean wordt ingebracht voor het initiële bedrag van
€ 75.000.

Het principe van de waardering van het geschonken goed ten tijde van het overlijden voelt soms nog onrechtvaardiger aan. Wat als de waardestijging van de geschonken goederen vooral te danken is aan eigen inspanningen of arbeid van de begiftigde zelf? Denk aan aandelen van het familiebedrijf, die een van de kinderen kreeg, die zelf in het bedrijf werkt.

Daarom nog een nuttige tip: maakt u bij de schenking van een onderneming gebruik van het fiscale gunsttarief van de ‘bedrijfsschenking’? Dan wijkt de wetgever af van het principe van de waardering op datum van overlijden. De aanrekening van de schenking gebeurt dan volgens de waarde ten tijde van de schenking. De waarde wordt ‘vastgeklikt’ op datum van de schenking zelf.

 

Schenk uw kinderen bij voorkeur goederen van een zelfde aard. Maar wat als u maar één perceel bouwgrond hebt? Schenk de goederen dan in onverdeeldheid aan de kinderen, waarna zij onder elkaar uit onverdeeldheid treden. Dat is de techniek van de ?dubbele akte?. Op die manier hebben de kinderen op het moment van de schenking hetzelfde ontvangen. U omzeilt de problematiek van de ongelijke behandeling