2. Onterf wel als het echt nodig is

Soms heeft onterving wel een heilzaam effect. Een echtpaar leeft al jaren feitelijk gescheiden. Maar een officiële echtscheiding kwam er niet. Dan erven deze voormalige partners van elkaar, want ze zijn nog altijd echtgenoten. Een ontervend testament lost dat op. Wie meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leeft van zijn huwelijkspartner, kan via testament zijn echtgenoot onterven. Daarnaast moet u via de rechtbank een vordering instellen om een afzonderlijk verblijf te mogen houden.