1. Vermijd onterving van uw kinderen

Onterving van een kind komt niet vaak voor. Maar het kan wel degelijk - binnen de grenzen van het ‘vrij beschikbaar deel’. Kinderen hebben een wettelijk beschermd erfdeel, de reserve. Maar als u ontervend optreedt, steekt u het vuur aan de lont. Wie wind zaait, zal storm oogsten.