Wat is een gezinswoning

De ‘gezinswoning’ is de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn overlevende echtgenoot of samenwonende partner. Dit is de woning waar de partners op het ogenblik van het overlijden gewoonlijk samenleefden. Is er op het ogenblik van het overlijden geen sprake meer van samenwonen? Dan komt de laatste gezinswoning in aanmerking. Maar alleen als er een einde kwam aan het samenwonen om een van volgende redenen:

  • de feitelijke scheiding van de echtgenoten of van de wettelijke samenwonenden;
  • overmacht, die voortduurde tot het overlijden van de erflater, bijvoorbeeld bij palliatieve zorg;
  • verblijf in een rust- of verzorgingsinstelling, een serviceflat of een woningcomplex met dienstverlening.
 

De vrijstelling van de erfbelasting wordt alleen toegekend op de nettowaarde van de gezinswoning. Zitten in de erfenis nog schulden, zoals een hypothecaire lening, die specifiek werden aangegaan om de gezinswoning te kopen of te behouden? Deze schulden worden afgetrokken van de waarde van de gezinswoning.