Samenwonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook in het Brussels Gewest komen alleen de ‘wettelijke’ samenwonenden in aanmerking voor het verlaagde tarief. Een verklaring van wettelijke samenwoning is dus ook hier vereist, maar ze geldt al wel vanaf de eerste dag.