Hoe duur is erven in ons land

De graad van verwantschap. Het successietarief wordt in categorieën opgedeeld, op basis van de bloedverwantschap tussen de overledene en de erfgenaam. Hoe verder de erfgenaam in de stamboom van de familie staat, hoe hoger de taxatie.

Progressieve tarieven

De erfbelasting is progressief. De tariefstructuur is ingedeeld in schijven. Hoe meer een erfgenaam uit een erfenis opstrijkt, hoe hoger de tariefschijf waarin hij terechtkomt, en hoe zwaarder de heffing. Het vlakke tarief voor de activa die geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming of vennootschap is hierop een uitzondering.

 

Belastbare grondslag over netto-aandeel

De erfbelasting wordt berekend op het netto-aandeel van iedere erfgenaam, rekening houdend met zijn verwantschap tot de overledene. De berekening gebeurt dus individu per individu. De schulden en begrafeniskosten worden in min gebracht.