Gokschenkingen, in Las Vegas-stijl

Sommige burgers vinden de vermelde vlakke tarieven 3% of 7% nog te veel. Zij kiezen voor de handgift, de bankgift of de schenking via een buitenlandse notaris. Ze betalen dus geen schenkingsrechten. En bidden vurig dat de schenker nog minstens drie jaar in leven blijft. (Langer mag ook uiteraard, maar drie jaar is het strikte minimum.)

Leeft de schenker nog drie jaar? Dan heeft de gokker geluk en heeft hij geen belastingen betaald. Geen schenkingsrechten dankzij de belastingvrije formule. En ook geen erfbelastingen.
Sterft de schenker binnen de drie jaar? Dan heeft de gokker pech. Hij moet alsnog erfbelastingen betalen. Hij moet de belastingvrije schenking spontaan vermelden in de aangifte van nalatenschap. Anders pleegt hij fraude!

De gokkers nemen een goed berekend risico. Het loopt eigenlijk alleen écht fout als de schenker binnen de drie jaar plots sterft, bijvoorbeeld door een hartstilstand of een auto-ongeluk. Sterft de schenker pas na een ziekte? Dan grijpt de gokker in. Hij haalt de handgift- of bankgiftdocumenten van onder het stof, of de schenkingsakte die via Nederlandse notaris was opgesteld, en biedt deze nog snel aan op een Belgisch registratiekantoor. Hij betaalt het schenkingsrecht van 3% of 7% en de kous is af. Hij rekent in extremis af met de fiscus.

Opgelet! Betaalt u schenkingsrechten in een later stadium op basis van de oude handgift- of bankgiftdocumenten of op basis van de in Nederland verleden schenkingsakte? Dan doet u dat wel op de verkoopwaarde van de geschonken goederen ten tijde van de aanbieding ter registratie van deze documenten. En dus niet op basis van de oude, misschien lagere, verkoopwaarde ten tijde van de schenking.

Sommige gokkers gaan nog een stapje verder. Ze doen een belastingvrije schenking van roerende goederen. Meteen daarna sluiten ze bij een verzekeraar voor drie jaar een overlijdensverzekering op het hoofd van de schenker af. Sterft de schenker de zo gevreesde plotselinge dood binnen de drie jaar na de belastingvrije schenking?
Dan dekt de verzekeringspolis de erfbelastingen. Informeer best even over de hoogte van de verzekeringspremies. Is de schenker op hoge leeftijd? Of blaakt hij niet echt meer van gezondheid? Dan kan dat bedrag wel eens tegenvallen…

 

Nog een bedenking bij deze techniek met toch wel zeer hoog ‘Las-Vegas’-gehalte. Elk schenkingsdossier is anders. Weeg geval per geval de voor- en nadelen af. Een schenking via een Belgische notaris mét fiscale gemoedsrust versus het ‘avontuur’ van de belastingvrije ‘gok’schenking.