De bedrijfsschenking

Sinds enkele jaren heeft elk gewest een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. Dat is een schenking met een specifiek voorwerp, namelijk een eenmanszaak of de aandelen van een (exploitatie)vennootschap.
De regeling verschilt fors van gewest tot gewest en er zijn zeer veel toepassings-voorwaarden. We beperken ons hier tot de essentiële basiskennis. Voor meer details raden we de bedrijfsleider aan samen met zijn accountant een bezoek te brengen aan de notaris.

De aantrekkingskracht van de regeling is het tarief.
In Vlaanderen kan een bedrijfsschenking onder bepaalde voorwaarden tegen 0%. De spelregels voor de schenking zijn in Vlaanderen identiek als deze die gelden voor de Vlaamse gunstregeling (3% of 7%) die terzake de vererving van het familiebedrijf gelden.

In Brussel kan een bedrijfsschenking tegen 3% plaatsvinden en in Wallonië aan 0%.
Dat zijn vlakke tarieven. De waarde van het geschonken bedrijf is niet relevant.
De schenking gebeurt via een notariële akte (en in Vlaanderen mits aanhechting van een attest afgeleverd door de Vlaamse Belastingdienst die bevestigd dat de 0%-regeling van toepassing is).

In alle gewesten moet u ook een bepaalde periode na de schenking aan een resem voorwaarden voldoen, als u het fiscaal voordeel wilt behouden.