Voorwaarden voor het gunsttarief

Om tegen de voormelde gunsttarieven bouwgrond te kunnen schenken moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Deze werden met ingang van 1 januari 2014 lichtjes gewijzigd.

  • de schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw (de notaris moet dit ook uitdrukkelijk vermelden in de schenkingsakte).
  • de begiftigde moet zich engageren binnen de vijf jaar na het verlijden van de schenkingsakte de grond te bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken. Er moet dus effectief sprake zijn van  een bouw op de grond.
  • de maatregel is beperkt tot het Vlaams Gewest.
  • de schenker moet niet noodzakelijk al zijn rechten in de grond wegschenken (ook de schenking van bijvoorbeeld een onverdeelde helft is mogelijk aan gunsttarief).
    Van toepassing op akten verleden tussen 1 januari 2012 en 31 december 2019.