De bankgift

In de bankwereld wordt de zogenaamde “bankgift” fel gepromoot. Waarin verschilt de bankgift van een handgift? Een echte handgift van geld voltrekt zich als volgt: de schenker haalt een geldsom van zijn rekening af, overhandigt de begiftigde de som geld waarna de begiftigde de ontvangen som op zijn rekening plaatst.

Bij een bankgift daarentegen wordt het geld eenvoudigweg via overschrijving van de bankrekening van de schenker overgeschreven naar de bankrekening van de begiftigde. Een zuivere bancaire transactie dus.

 

Men lijkt het er nu min of meer over eens te zijn dat het om een geldige onrechtstreekse schenking gaat als uit de feiten blijkt dat de bankoverschrijving gepaard ging met een begiftigingsinzicht. Toch moet men er bij de bankgift voor op letten om niet in het vaarwater te komen van een nietige rechtstreekse schenking. Laat u daarom ook bij een bankgift adviseren door uw notaris!