Ongehuwden of niet meer gehuwden zonder kinderen

Indien ouders, groot- of overgrootouders overleden zijn mag men zijn ganse nalatenschap geven aan wie men wil.
Uiteraard zal dit bij testament gebeuren.