Gehuwden zonder kinderen

De wet bepaalt dat de gemeenschap in volle eigendom toekomt aan de langstlevende. Eigen goederen keren echter terug naar de familie van de overledene. Wil men dat ook deze goederen naar de langstlevende gaan, dan moet er bijgestuurd worden. Immers de wet voorziet in principe enkel in een vruchtgebruik.

Via een testament kan men ervoor zorgen dat de langstlevende ook de eigen goederen van de vooroverledene in volle eigendom krijgt. Zo kan je in een testament werken met een restlegaat. Hierbij voorziet men dat, de langstlevende eerst alle goederen erft van de eerststervende maar dat bij het overlijden van de langstlevende de nog voorhanden goederen die afkomstig waren van zijn eerstoverleden echtgenoot worden vererfd door de erfgenamen van de eerstoverleden echtgenoot.

 

Zo legt men voor beide families de erflat terug gelijk. Dit hoeft uiteraard niet: men kan evengoed één bepaalde persoon of instelling aanwijzen.