Gehuwden met kinderen

Zodra de nalatenschap bepaald is, voorziet de wet dat tenminste het vruchtgebruik op (het deel in) de gezinswoning en de inboedel gereserveerd moeten worden voor de weduwe of de weduwnaar. Overschrijdt de waarde van de gezinswoning en de inboedel de helft van de nalatenschap dan blijft dat zo.
Is die waarde minder dan de helft dan heeft hij of zij ook nog het vruchtgebruik op een deel van de nalatenschap, omdat men steeds minimum recht heeft op het vruchtgebruik op de helft van de goederen van de nalatenschap.

De rest van de nalatenschap vormt het beschikbare gedeelte dat vrij toegekend kan worden, of aan de overlevende echtgenoot, of aan de kinderen, of aan derden, rekening houdend met de reserve van de kinderen.