Gehuwden

Indien de echtgenoten een wettelijke of bedongen gemeenschap hebben, voorziet de wet dat de helft van deze gemeenschap samen met de persoonlijke goederen van de overledene zijn of haar nalatenschap zullen vormen.

Via een huwelijkscontract of latere wijziging hieraan, kunnen de echtgenoten van deze wettelijke regeling afwijken en de huwgemeenschap zelfs volledig in volle eigendom aan de langstlevende toebedelen.
De nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot zal dan geen gemeenschappelijke goederen bevatten.